Dobrinka Tabakova

Last played Monday, September 29 2014 at 05:11 AM

Spinning a Yarn

Dobrinka Tabakova

Quartz QTZ 2103
length: 07:12

Last played Tuesday, September 23 2014 at 11:54 PM

Frozen River Flows

Dobrinka Tabakova

ECM 2239
length: 06:10

Last played Monday, September 22 2014 at 02:22 PM

Insight

Dobrinka Tabakova

ECM 2239
length: 09:29

Last played Monday, September 15 2014 at 01:04 AM

Ot Slntse Rodena

Dobrinka Tabakova

KCD
length: 05:02

Last played Thursday, September 04 2014 at 01:22 AM

Suite in Old Style

Dobrinka Tabakova

ECM 2239
length: 18:27

Last played Thursday, August 28 2014 at 12:42 PM

Frozen River Flows

Dobrinka Tabakova

Oboe Classics 2021
length: 06:07

Last played Tuesday, August 12 2014 at 06:32 AM

Such Different Paths

Dobrinka Tabakova

ECM 2239
length: 16:42