Dobrinka Tabakova

Last played Thursday, July 30 2015 at 06:34 AM

Spinning a Yarn

Dobrinka Tabakova

Quartz QTZ 2103
length: 07:12

Last played Saturday, July 25 2015 at 07:25 AM

Such Different Paths

Dobrinka Tabakova

ECM 2239
length: 16:42

Last played Thursday, July 23 2015 at 08:16 PM

Insight

Dobrinka Tabakova

ECM 2239
length: 09:29

Last played Friday, July 10 2015 at 05:37 PM

Frozen River Flows

Dobrinka Tabakova

ECM 2239
length: 06:10

Last played Wednesday, October 08 2014 at 12:53 PM

Frozen River Flows

Dobrinka Tabakova

Oboe Classics 2021
length: 06:07

Last played Monday, September 15 2014 at 01:04 AM

Ot Slntse Rodena

Dobrinka Tabakova

KCD
length: 05:02

Last played Thursday, September 04 2014 at 01:22 AM

Suite in Old Style

Dobrinka Tabakova

ECM 2239
length: 18:27