Giya Kancheli

Last played Thursday, February 23 2017 at 07:08 PM

V & V

Giya Kancheli

Deutsche Grammophon 15203
length: 10:40

Last played Friday, February 03 2017 at 01:14 PM

Dixi

Giya Kancheli

Naxos 900136
length: 21:47

Last played Thursday, November 03 2016 at 08:05 PM

Silent Prayer

Giya Kancheli

ECM 2161
length: 26:31

Last played Friday, October 28 2016 at 07:36 PM

Twilight

Giya Kancheli

ECM New Series ECM 2442
length: 24:23

Last played Sunday, July 17 2016 at 03:16 PM

Bright Sorrow

Giya Kancheli

Melodiya 74321
length: 29:56

Last played Wednesday, June 29 2016 at 07:31 PM

Morning Prayers

Giya Kancheli

ECM 1510
length: 22:53

Last played Thursday, March 31 2016 at 09:00 PM

Herio Bichebo from Earth, This Is Your Son

Giya Kancheli

ECM 2188
length: 03:36

Last played Thursday, January 28 2016 at 07:18 PM

Mourned by the Wind

Giya Kancheli

Chandos 10297
length: 26:37

Last played Thursday, January 07 2016 at 01:00 PM

Herio Bichebo from Earth, This Is Your Son, with Jansug Kakhi

Giya Kancheli

ECM 2188
length: 05:14

Last played Thursday, January 07 2016 at 12:14 PM

Mourned by the Wind

Giya Kancheli

Melodiya 74321
length: 43:59

Last played Thursday, January 07 2016 at 11:23 AM

Evening Prayers

Giya Kancheli

ECM 1510
length: 19:43

Last played Thursday, January 07 2016 at 11:03 AM

Caris Mere

Giya Kancheli

ECM 78118
length: 07:34

Last played Tuesday, June 02 2015 at 11:48 AM

Night Prayers

Giya Kancheli

Nonesuch 79346
length: 23:17

Last played Sunday, April 26 2015 at 11:56 PM

Abii Ne Viderem

Giya Kancheli

ECM 1510
length: 25:20

Last played Tuesday, December 09 2014 at 12:54 PM

Theme from Mimino

Giya Kancheli

ECM 2188
length: 02:48

Last played Tuesday, December 09 2014 at 11:57 AM

Styx

Giya Kancheli

Deutsche Grammophon 471494
length: 34:18

Last played Monday, July 21 2014 at 11:52 PM

Bridges to Bach

Giya Kancheli

Nonesuch 528982
length: 07:51

Last played Saturday, June 28 2014 at 08:29 PM

Mourned by the Wind: I. Largo

Giya Kancheli

Chandos 10297
length: 09:46

Last played Sunday, March 10 2013 at 04:45 AM

Piano Quartet

Giya Kancheli

ECM New Series 1767
length: 26:04

Last played Thursday, May 24 2012 at 02:55 PM

Waltz from The Eccentrics

Giya Kancheli

ECM 2188
length: 03:07