Ravi Shankar

Last played Monday, August 17 2015 at 12:40 PM

Prashanti

Philip Glass; Ravi Shankar

Private Music 20742
length: 13:38

Last played Sunday, March 02 2014 at 06:56 PM

Chappaqua: Charly Theme

Ravi Shankar

Columbia Masterworks
length: 05:21

Last played Sunday, March 02 2014 at 06:53 PM

Chappaqua: Main Title

Ravi Shankar

Columbia Masterworks
length: 02:39

Last played Sunday, March 02 2014 at 06:49 PM

Chappaqua: Theme

Ravi Shankar

Columbia Masterworks
length: 04:18

Last played Wednesday, April 03 2013 at 03:25 PM

Raga Kaushi Kanhara: Gat In Dhamar

Ravi Shankar

EMI Classics
length: 09:44

Last played Monday, January 21 2013 at 09:30 PM

Ragas in Minor Scale

Ravi Shankar

Private Music 2074
length: 07:36

Last played Saturday, December 15 2012 at 10:24 PM

Concerto for Sitar and Orchestra

Ravi Shankar

Angel/EMI 86555
length: 39:43

Last played Wednesday, December 12 2012 at 09:31 AM

Concerto for Sitar and Orchestra: II. Raga Sindhi Bhairavi

Ravi Shankar

Angel/EMI 86555
length: 06:13

Last played Tuesday, May 11 2010 at 01:47 PM

Raga Piloo

Ravi Shankar

Warner Classics 61329
length: 16:15

Last played Wednesday, April 21 2010 at 06:14 PM

Raga Gangeshwari

Ravi Shankar

East Meets West Music 1000
length: 46:53