An Analysis of the 2020-2021 Metropolitan Opera Season

The Metropolitan Opera House at Lincoln Center Plaza.