'Gigi' Takes Broadway, Again

Victoria Clark as Mamita, Vanessa Hudgens as Gigi and Corey Cott as Gaston Lachaille in 'Gigi' at the Neil Simon Theatre.